31. maj 2018 ingen overenskomst med Danske Regioner

Tandlægeforeningen åbner munden for et sundere Danmark
Danske Regioner har opsagt overenskomsten med tandlægerne – hvad betyder det for dig som patient?
Danske Regioner har opsagt overenskomsten med Tandlægeforeningen for den almene voksentandpleje, som udføres på private tandklinikker.
Overenskomsten udstikker rammerne for det offentlige tilskud, prisoplysninger, klagemuligheder, hvad fx en undersøgelse præcis skal indeholde og en række andre ting.
Overenskomsten udløber den 31. maj 2018, så indtil da fungerer alt som hidtil. Den 1. juni kommer der nye regler i form af en særlov, som træder i stedet for overenskomsten. Vi ved endnu ikke, hvordan særloven kommer til at se ud, men vi skal nok holde dig informeret, når vi ved noget mere.
Hvorfor har Danske Regioner opsagt overenskomsten?
Tandlægeforeningen og Danske Regioner havde forhandlet om en ny overenskomst meget længe, da Danske Regioner den 28. februar meddelte, at de pga. sammenbrud i forhandlingerne opsagde overenskomsten. Danske Regioner står fast på, at regionernes tilskud til patienterne i den almene voksentandpleje skal holdes nede på max. 1,4 mia. kr. om året. Tandlægeforeningen har hertil sagt, at tandlægerne kun kan give patienterne de ydelser, som de skal, hvis det samlede tilskud forhøjes til 1,7 mia. kr. om året. Det svarer i snit til 18 % af regningen.
Nedenfor kan du se, at der er skåret ned på den såkaldte ramme, dvs. de penge regionerne afsætter til tilskud til patienterne. Kurven ”forbrug” viser, at der faktisk er brug for de samme penge til tilskud som i 2011 og 2012.
Kilde: Danske Regioner
Hvad er baggrunden for uenigheden?
Problemerne startede, da Folketinget i 2013 skar det offentlige tilskud til patienterne i voksentandplejen ned med 300 mio. kr. – en reduktion på 22
%. Umiddelbart derefter fastsatte Sundhedsstyrelsen nationale kliniske retningslinjer for, hvilke ydelser tandlægerne skal give patienterne. Mange af disse ydelser udløser offentligt tilskud. Tandlægeforeningen gjorde igen og igen opmærksom på, at der ikke ville være penge nok i regionernes kasser til tilskud, hvis tandlægerne skulle overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer.
Tandlægerne kan ikke bare lade være med at overholde Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Hvis de gør det, risikerer de sanktioner fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og en sanktion kan have voldsomme konsekvenser for en tandlæge. I værste fald kan en sanktion betyde, at man er færdig som tandlæge.
Nu viser det sig, at det er gået som forventet: I regionernes kasser til patienttilskud mangler der præcis de 300 mio. kr., som Folketinget fjernede i 2013.
Du har måske hørt sundhedsministeren og andre politikere sige, at udgifterne til tandlægeområdet løber løbsk, og at det alene skyldes, at tandlægerne går efter en høj indtjening. Det er fake news. Regionernes udgifter til patienterne i voksentandplejen er i dag på samme niveau som i 2012. Og vores priser for de grundlæggende tandplejeydelser er lavere end i både Sverige og Norge.
Hvad betyder konflikten for dig som patient?
Foreløbig ingenting! Men fra 1. juni 2018 kommer der som nævnt nye regler. Vi informerer, når vi ved, hvordan de nye regler bliver.